INFORMACIÓ GENERAL SOBRES LES BOMBES D’INSULINA

bombains2Què és una bomba d’insulina?

La bomba d’insulina és un petit dispositiu de la grandària d’un telèfon mòbil que administra insulina de forma continuada. Consta fonamentalment de dues parts: l’infusor d’insulina i el catèter de connexió.

L’infusor pròpiament dit és una micro computadora que ha estat programada prèviament per infondre insulina de manera contínua les 24 hores del dia. Es compon bàsicament d’una pantalla, una bateria, uns botons i un reservori d’insulina. Utilitza anàlegs d’insulina d’acció ràpida.
El catèter de connexió és un fi tub de plàstic que connecta la bomba amb el teixit subcutani (sota la pell). Aquest catèter acaba en una cànula de plàstic que està localitzada sota la pell. Allí serà on es dipositi la insulina administrada per la bomba.

Com funciona una bomba d’insulina? Basal i bolus

El que perseguim amb aquest tractament és imitar el funcionament del pàncrees d’una persona sense diabetis. De fet aquesta és la teràpia més fisiològica ja que infon insulina contínuament.

La bomba va a subministrar insulina de forma continuada les 24 hores del dia. A això se li coneix com “perfusió o taxa basal”. La quantitat d’insulina que es va a infondre està programada prèviament per l’equip d’endocrins, el pacient i/o la seva família basant-se en els controls de glucèmia. En cap cas la pròpia bomba va a decidir la quantitat d’insulina que s’administrarà. La taxa basal es pot modificar fins a cada 30 minuts.

A més l’infusor ens va a permetre subministrar una quantitat major d’insulina cada vegada que mengem. Es tracta de les “bolus d’insulina”. Els bolus no només es van a utilitzar per cobrir els menjars, sinó que també s’empren per corregir les hiperglucèmies.

Avantatges de ISCI

En poder programar-se diverses perfusions basals ens permet ajustar-nos millor a les diferents necessitats d’insulina que existeixen en el dia.
Ens permet cobrir millor el fenomen de l’alba o del clarejar ja que podem augmentar la taxa basal d’aquestes hores.
L’aportació contínua d’insulina per part de la bomba permet una major llibertat d’horaris. Així, pot retardar-se un menjar sense por de que finalitzi l’efecte de la insulina administrada, com succeeix en la teràpia amb múltiples injeccions d’insulina.
La bomba només utilitza anàlegs d’acció ràpida el que assegura un efecte més predictible, en comparació de les insulines d’acció lenta o intermèdia.
Ens permet modificacions de la taxa basal de fins a 0,025 O/h, i modificacions en les bitlles de 0,05 en 0,05 O.
Permet ajustar millor la quantitat d’insulina davant la realització d’exercici.
Generalment, es redueix el risc d’hipoglucèmies greus.
Ha demostrat en diferents estudis una millorança en la qualitat de vida del nen/adolescent i de la seva família. Aquesta millora es deu fonamentalment a la flexibilitat horària que ofereix.

Desavantatges de ISCI

Durant la teràpia amb bomba el dipòsit d’insulina és molt escàs. Per aquest motiu s’és més susceptible de presentar cetoacidosis en el cas d’interrupció en el subministrament d’insulina. Normalment amb una bona educació per part de l’equip de diabetis, les persones que porten bomba d’insulina saben com evitar aquesta situació.
La bomba s’ha de portar les 24 hores del dia el que per a algunes persones suposa un major “lligam” a la seva diabetis.
Quan es porta bomba es necessita un monitoratge més freqüent i regular.
Suposa major despesa que la teràpia amb múltiples dosis d’insulina.

Raons per recomanar el tractament amb ISCI

Qualsevol nen amb diabetis, sigui el que sigui la seva edat, és potencial candidat per portar una bomba d’insulina. És necessari que per a això dominin ben el comptatge de racions i es realitzin un nombre mínim de 6 controls de glucèmia capil·lar al dia (o un sistema de monitoratge contínu). En pediatria la principal raó per recomanar la teràpia amb bomba d’insulina és la millora de la qualitat de vida de la persona amb diabetis o els seus cuidadors.
La teràpia ISCI és especialment útil en aquelles persones que tenen un fenomen de l’alba pronunciat i sobretot en nens molt petits. Igualment està especialment indicada en aquelles persones amb antecedents d’hipoglucèmies greus recurrents o d’hipoglucèmies inadvertides.
És fonamental que els candidats a la teràpia amb l¡infusor d’insulina demostrin unes habilitats adequades en el maneig de la diabetis, que sàpiguen explicar hidrats de carboni, que estiguin motivats i que tinguin unes expectatives realistes sobre el tractament que van a iniciar.

Consens internacional per a la teràpia amb ISCI en nens

A l’octubre de 2006 va ser publicat en una prestigiosa revista pediàtrica internacional un consens de recomanacions per al tractament amb bomba d’insulina en l’edat pediàtrica. Les conclusions més importants són les següents:

Tots els nens diabètics, independentment de l’edat, han de ser considerats per ser possibles candidats per a la teràpia amb bomba d’insulina.
La decisió d’implementar la teràpia l’han de prendre l’equip d’endocrins i els pares del nen.
Els pares i el nen han de tenir expectatives realistes sobre aquest tipus de tractament.
Els pares i el nen han d’haver mostrat estar motivats per a aquest nou tractament i han de mostrar “mestratge” explicant hidrats de carboni.
L’última recomanació és per al personal sanitari: s’ha d’investigar les conseqüències d’aquest tractament a mitjà i a llarg termini.

Tipus d’infusors d’insulina

Actualment al mercat espanyol es comercialitzen 3 tipus d’infusors d’insulina de 3 cases comercials diferents:

Medtronic.
Roche.
Animas.

El canvi de catèter

El catèter ha de canviar-se cada 2 o 3 dies. A mesura que es perllonga el temps que el catèter roman col·locat en el mateix lloc s’incrementa el risc d’infecció de la zona. També com més temps estigui el catèter en una zona, hi haurà més risc de saturació d’insulina d’aquesta zona amb el que la insulina s’absorbirà pitjor i les glucèmies pujaran.

El catèter pot col·locar-se en el gluti o en l’abdomen. Per evitar l’aparició de lipodistròfia s’ha de turnar la zona d’inserció.

La tècnica del canvi de catèter ha de ser ensenyada pel seu educador en diabetis. Unes recomanacions senzilles serien les següents:

Treure la insulina del frigorífic 24 hores abans del canvi.
Rentar-se les mans amb aigua i sabó.
Mirar acuradament el catèter per comprovar que no tingui cap alteració en el plàstic.
Carregar la xeringa de la bomba assegurant-se que no queden bombolles en el seu interior.
Connectar la xeringa amb el catèter i fer un encebament fins que surti una bona gota d’insulina per la punta de l’agulla.
Netejar la pell amb aigua i sabó, alcohol o un altre desinfectant i esperar al fet que estigui seca per a una òptima adherència de l’apòsit.
Inserir el catèter nou. La tècnica variarà depenent del tipus de catèter.
Assegurar l’apòsit i retirar l’agulla.
Fer un encebament per omplir la cànula que està dins del teixit subcutani. La quantitat de l’encebament variarà depenent de la grandària de la cànula.

Maneig d’hipoglucèmia amb ISCI

L’actitud a prendre davant una hipoglucèmia amb una bomba d’insulina és similar a l’actitud que es pren si el nostre tractament és amb injeccions d’insulina.
L’única diferència és que l’infusor està administrant la insulina de forma contínua pel que davant una hipoglucèmia podem parar la bomba.

Excepte en el cas de la hipoglucèmia greu no és necessari parar la infusió d’insulina de la bomba. A dia d’avui existeix un model de bomba d’insulina (Minimed 640G Medtronic®) que quan s’utilitza acoblada a un sensor continu de glucosa a temps real que permeten detenir la infusió de manera preventiva si el sistema detecta que existeix un risc de desenvolupar hipoglucèmia en un temps determinat.

A més, cal tenir en compte que en la teràpia amb bomba, en eliminar-se el dipòsit d’insulina subcutània existent en la teràpia amb múltiples dosis, la recuperació de les hipoglucèmies és més ràpida i es precisen menys hidrats de carboni per remuntar.

Maneig de hiperglucèmia i cetosis amb ISCI

Quan un portador d’una bomba d’insulina té una hiperglucèmia aquesta pot ser per causes relacionades amb la bomba (reservori buit, obstrucció en el catèter d’inserció, bombolles o bucles en el catèter, cánula doblegada…), o per causes que no estiguin relacionades amb l’infusor (ingesta extra de menjar, falta d’exercici, infeccions, estrès, secreció hormonal…)

L’actitud davant la hiperglucèmia va a ser diferent depenent si existeixen o no cossos cetónics:

Cossos cetónics negatius:
Assegurar-se que la bomba funciona bé, que el catèter està ben col·locat i no té bombolles en el seu interior, que la zona d’inserció no està vermella ni dolorosa i que el *reservorio d’insulina no s’ha acabat.
Posar-se un bolus corrector utilitzant el Index de Sensibilitat.
Transcorregudes 2 hores, realitzar-se un control i comprovar que la glucèmia ha baixat correctament. Si no fos així, s’ha de canviar el catèter i administrés la quantitat d’insulina necessària per a la correcció amb ploma o xeringa.

Cossos cetónics positius:
Administrés lel bolus corrector amb xeringa o ploma.
Tractament de la cetosis i prevenció de la acidosis.

Quan la descompensació estigui controlada comprovar el funcionament de la bomba d’insulina, i canviar l’equip d’infusió i la zona de punció.

“Bombes intel·ligents”?

A dia d’avui les bombes d’insulina són “bombes intel·ligents”, és a dir, tenen la capacitat de calcular la quantitat d’insulina que s’ha d’administrar depenent de la glucèmia que es tingui en aquest moment i dels hidrats de carboni que es vagin a prendre.

No és tan senzill com sembla ja que abans cal programar la bomba i introduir-li les següents dades: índex de sensibilitat, ràtio insulina/hidrats de carboni, objectius glucémics i durada de la insulina. Amb tots aquests paràmetres ficats dins de l’infusor aquest ens recomanarà una quantitat d’insulina determinada. Però serà el portador de la bomba el que decideixi en última instància si s’administra la quantitat recomanada o no.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s