Història de la Diabetis: des de l’antiguitat fins a la insulina / Historia de la Diabetes: desde la antiguedad hasta la insulina

cuaderno-banting

HISTÒRIA DE LA DIABETIS

La primera referència per escrit, que comunament s’accepta, correspon al papir oposat per l’egiptòleg alemany George Ebers en 1873, prop de les ruïnes de Luxor, datat cap a l’1.500 abans de l’era Cristiana. Aquest papir es conserva avui dia a la biblioteca de la Universitat de Leipzig (Alemanya). És un rotllo de papir que en desenrotllar-ho mesurava 20 m de llarg per 25 cm d’ample i en ell està escrit tot el que se sabia o es creia saber sobre medicina. Un paràgraf està dedicat a l’estranya malaltia, a la qual segles després els grecs cridarien diabetis.

El seu autor va ser un sacerdot del temple de Inmhotep, metge eminent en la seva època, i en el seu escrit ens parla de malalts que aprimen, tenen gana contínuament, que orinen en abundància i se senten turmentats per una enorme sigueu. Sens dubte està descrivint els símptomes més greus de la diabetis infanto-juvenil.
Deu segles després és trobada en l’Índia una altra referència, en el llibre de Ayur Veda Suruta (Veda significa ciencia) es descriu una estranya malaltia, pròpia de les persones benestants, d’obesos, de persones que mengen molt dolç i arròs i que la seva característica més peculiar és que la seva orina té una olor dolça, per la qual cosa la van cridar “madhumeha” (orina de mel); S’explica també que aquesta malaltia habitualment afectava a diversos membres dins d’una mateixa família. Possiblement aquesta sigui la primera descripció d’una altra de les formes de presentació de la diabetis, la diabetis tipus II, associada en gran manera a l’obesitat.

El nom diabetis és grec i significa “passada a través de”, però no s’està d’acord en qui la va batejar d’aquesta manera. Uns pensen que va ser Apolonio de Memfis mentre que uns altres assenyalen a Areteo de Capadocia, metge turc (81-138 d. C). Sí és clar que aquest últim va assenyalar la fatal evolució i desenllaç de la malaltia. Areteo va interpretar així els símptomes de la malaltia: a aquests malalts se’ls desfà el seu cos a poc a poc i com els productes de desfet han d’eliminar-se dissolts en aigua necessiten orinar molt. Aquesta aigua perduda havia de ser reposada bevent molt. Com el greix es fon a poc a poc es perd pes i com els músculs també van desfent-se el malalt es queda sense força.
Malgrat els seus grans coneixements, durant l’Imperi Romano només mereixen destacar-se a Celso, que va fer una detallada descripció de la malaltia i va anar el primer a aconsellar l’exercici físic, i a Galeno, que va interpretar que la malaltia era conseqüència de la fallada del ronyó, que no era capaç de retenir l’orina. Aquesta idea va romandre en la ment dels metges durant segles.

L’Edat Mitjana sofreix un important buit en qüestions de ciència i alguns aspectes de la cultura encara que podríem citar a: Avicena, Feliche i Paracelso.
Avicena (Ibn-Sina) va evaporar l’orina d’un diabètic i va veure que deixava residus amb sabor a mel. També va fer una descripció de les complicacions de la diabetis.

Al segle XIII Feliche va descobrir que el pàncrees no era un tros de carn com fins llavors s’havia pensat, sinó una víscera.
Sortint ja de l’Edat Mitjana, l’any 1493 va néixer en un poblet proper a Zurich Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Aquest nen és Paracelso (nom que va adoptar en memòria del metge romà Celso). Aquest home va revolucionar la Universitat i es va enfrontar als mestres de llavors i a moltes de les idees que ja estaven fortament establertes. En el que a la diabetis respecta Paracelso va afirmar que el ronyó era innocent (al contrari del que Galeno va dir i era majoritàriament acceptat) i que la diabetis es devia a una malaltia de la sang. S’explica que li irritava la paraula incurable i que deia “mai ha creat Déu cap malaltia per la qual, al mateix temps, no hagi creat també la medicina apropiada i el remei adequat”.

En 1679 un metge anomenat Thomás Willis, va humitejar el seu dit en l’orina d’un pacient diabètic, comprovant així el seu sabor dolç; d’altra banda, va trobar altres pacients l’orina dels quals no tenia cap sabor i va establir llavors els termes de Diabetis Mellitus i Diabetis Insípida per diferenciar-los, que actualment sabem són dues entitats diferents. Encara que la paraula mellitus, uns altres opinen que la va inventar Rollo al segle XVIII.
Sembla que sí hi ha acord en què va ser Frank en 1752 el que va diferenciar definitivament les diabetis mellitus de la diabetis insípida. Són dues malalties diferents, la mellitus té sucre mentre que la insípida no. En la diabetis mellitus no tractada s’orina molt però en la insípida s’orina molt més, podent-se arribar als 20 litres diaris.

Mathew Dobson en 1775 va descobrir que el sabor dolç era per la presència de sucre en l’orina, la qual cosa li va permetre desenvolupar després mètodes d’anàlisis per mesurar aquesta presència.

En 1778, Thomas Cawley va realitzar l’autòpsia a un diabètic i va observar que tenia un pàncrees atrófic i múltiples càlculs implantats en el teixit pancreàtic, aquesta és la primera referència fonamentada que relaciona la Diabetis Mellitus i el pàncrees.

Al segle XIX es fan moltíssimes disseccions d’animals. En 1867, Langerhans descobreix en el pàncrees d’un mico uns illots dispersos de cèl·lules, amb una estructura diferent de les cèl·lules que produeixen els fermentos digestius, la funció dels quals és desconeguda.
Al 1889 Joseph Von Mering i Oscar Minkowsky extirpen totalment el pàncrees d’un mico (amb la intenció de veure els efectes de l’absència dels sucs pancreàtics en la digestió de l’animal) i observen com l’animal es va inflant, manifestant sigueu i freqüent emissió d’orina. Investigada aquesta orina, s’adonen que conté sucre, per la qual cosa arriben a la conclusió que l’extirpació del pàncrees produeix una diabetis de curs greu que acaba amb la defunció en poques setmanes. A partir d’aquest punt, centren les seves recerques en una substància que produeixen els illots de Langerhans, que cridaran Insulina o Isletina, sense obtenir resultats.

Potser el moment més determinant i recordat de la història de la diabetis se situa l’any 1921, quan Frederick G. Bantin i el seu ajudant Xerris H. Best van tenir la idea de lligar el conducte excretor pancreàtic d’un mico, provocant la autodigestión de la glàndula. Després, esprement el que quedava d’aquest pàncrees van obtenir un líquid que, injectat en una cadella diabètica, aconseguia reduir en dues hores una glucèmia: havien descobert la insulina. Aquesta cadella és la famosa “Marjorie”, primer animal que després d’haver-li llevat el pàncrees va poder viure diverses setmanes amb la injecció de l’extracte de Banting i Best, fins que va haver de ser sacrificada en acabar-se l’extracte.
Aquests dos investigadors van guanyar el premi Nobel de medicina en 1923 i van renunciar a tots els drets que els corresponien pel seu descobriment, venent-la a la Universitat de Torontó per un preu simbòlic “un dòlar”.

El primer assaig en humans va ser realitzat poc temps després. L’11 de gener de 1922, Leonard Thompson, diabètic de 14 anys i amb només 29 quilos de pes, va rebre la primera dosi d’insulina que va provocar una millora espectacular en el seu estat general; el pacient va morir 13 anys després, com a causa d’una bronconeumonía, observant-se en la seva autòpsia avançades complicacions diabètiques.

L’ús de la insulina es va ser estenent, encara que els mètodes usats per a la seva extracció eren costosíssims i la quantitat no era suficient per a tota la demanda. En aquestes dates molts diabètics i alguns metges van considerar que la insulina seria curativa de manera que, amb alguna injecció ocasional i sense seguir dieta alguna seria suficient per trobar-se bé. Però aviat es van adonar que la insulina no era la curació sinó només un substitut per evitar la mort dels diabètics. Els diabètics van començar a aprendre a injectar-se ells mateixos, les vies eren la subcutània i la intravenosa, que estava reservada per als casos de coma.
A Espanya, el doctor Rossend Carrasco (1922), emprèn la tasca de l’obtenció de la insulina a través de l’extirpació del pàncrees dels porcs sacrificats en l’escorxador municipal de Barcelona. D’aquesta forma, aconsegueixen tractar a Francisco Pons, de 20 anys, que va anar el primer diabètic en tota Europa tractat amb insulina. Aquesta primera insulina obtinguda d’animals generava perilloses hipoglucèmies i grans reaccions locals, hagut d’en gran manera a les seves impureses. Fins a 1923 no es va estendre en ús de la insulina a Europa.

Va sorgir la qüestió d’internacionalitzar el nom de l’hormona del pàncrees. Lilly li va donar el nom de Insulin, insulina en espanyol, com la hi coneix des de setembre de 1923, abandonant tothom el primitiu nom de isletin. Des d’aquestes dates tant els mètodes d’aconseguir la insulina com el tractament de la diabetis han avançat i han arribat a uns nivells que segurament ningú s’imaginava. La vida de la persona amb diabetis avui dia pot ser i de fet és, perfectament normal, amb una qualitat de vida igual a la de les persones sense diabetis, però això forma part d’una història molt més recent.

D’altra banda, els treballs d’Augusto Loubatiéres a Montpeller van proporcionar el pas definitiu perquè els hipoglucemiants orals es constituïssin en l’altre dels grans pilars del tractament de la diabetis, en aquest cas del tipus II.

cuaderno-banting

HISTORIA DE LA DIABETES

La primera referencia por escrito, que comúnmente se acepta, corresponde al papiro encontrado por el egiptólogo alemán George Ebers en 1873, cerca de las ruinas de Luxor, fechado hacia el 1.500 antes de la era Cristiana. Este papiro se conserva hoy en día en la biblioteca de la Universidad de Leipzig (Alemania). Es un rollo de papiro que al desenrollarlo medía 20 m de largo por 25 cm de ancho y en él está escrito todo lo que se sabía o se creía saber sobre medicina. Un párrafo está dedicado a la extraña enfermedad, a la que siglos después los griegos llamarían diabetes.
Su autor fue un sacerdote del templo de Inmhotep, médico eminente en su época, y en su escrito nos habla de enfermos que adelgazan, tienen hambre continuamente, que orinan en abundancia y se sienten atormentados por una enorme sed. Sin duda está describiendo los síntomas más graves de la diabetes infanto-juvenil.
Diez siglos después es encontrada en la India otra referencia, en el libro de Ayur Veda Suruta (Veda significaciencia) se describe una extraña enfermedad, propia de las personas pudientes, de obesos, de personas que comen mucho dulce y arroz y cuya característica más peculiar es que su orina tiene un olor dulce, por lo que la llamaron “madhumeha” (orina de miel); Se explica también que esta enfermedad habitualmente afectaba a varios miembros dentro de una misma familia. Posiblemente ésta sea la primera descripción de otra de las formas de presentación de la diabetes, la diabetes tipo II, asociada en gran medida a la obesidad.
El nombre diabetes es griego y significa “pasada a través de”, pero no se está de acuerdo en quién la bautizó de esta manera. Unos piensan que fue Apolonio de Menfis mientras que otros señalan a Areteo de Capadocia, médico turco (81-138 d. C). Sí está claro que este último señaló la fatal evolución y desenlace de la enfermedad. Areteo interpretó así los síntomas de la enfermedad: a estos enfermos se les deshace su cuerpo poco a poco y como los productos de deshecho tienen que eliminarse disueltos en agua necesitan orinar mucho. Esta agua perdida tenía que ser repuesta bebiendo mucho. Como la grasa se funde poco a poco se pierde peso y como los músculos también van deshaciéndose el enfermo se queda sin fuerza.
A pesar de sus grandes conocimientos, durante el Imperio Romano sólo merecen destacarse a Celso, que hizo una detallada descripción de la enfermedad y fue el primero en aconsejar el ejercicio físico, y a Galeno, que interpretó que la enfermedad era consecuencia del fallo del riñón, que no era capaz de retener la orina. Esta idea permaneció en la mente de los médicos durante siglos.
La Edad Media sufre un importante vacío en cuestiones de ciencia y algunos aspectos de la cultura aunque podríamos citar a: Avicena, Feliche y Paracelso.
Avicena (Ibn-Sina) evaporó la orina de un diabético y vio que dejaba residuos con sabor a miel. También hizo una descripción de las complicaciones de la diabetes.
En el siglo XIII Feliche descubrió que el páncreas no era un trozo de carne como hasta entonces se había pensado, sino una víscera.
Saliendo ya de la Edad Media, en el año 1493 nació en un pueblecito cercano a Zurich Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Este niño es Paracelso (nombre que adoptó en memoria del médico romano Celso). Este hombre revolucionó la Universidad y se enfrentó a los maestros de entonces y a muchas de las ideas que ya estaban fuertemente establecidas. En lo que a la diabetes respecta Paracelso afirmó que el riñón era inocente (al contrario de lo que Galeno dijo y era mayoritariamente aceptado) y que la diabetes se debía a una enfermedad de la sangre. Se cuenta que le irritaba la palabra incurable y que decía “jamás ha creado Dios ninguna enfermedad para la que, al mismo tiempo, no haya creado también la medicina apropiada y el remedio adecuado”.
En 1679 un médico llamado Thomás Willis, humedeció su dedo en la orina de un paciente diabético, comprobando así su sabor dulce; por otro lado, encontró otros pacientes cuya orina no tenía ningún sabor y estableció entonces los términos de Diabetes Mellitus y Diabetes Insípida para diferenciarlos, que actualmente sabemos son dos entidades distintas. Aunque la palabra mellitus, otros opinan que la inventó Rollo en el siglo XVIII.
Parece que sí hay acuerdo en que fue Frank en 1752 el que diferenció definitivamente las diabetes mellitus de la diabetes insípida. Son dos enfermedades distintas, la mellitus tiene azúcar mientras que la insípida no. En la diabetes mellitus no tratada se orina mucho pero en la insípida se orina mucho más, pudiéndose llegar a los 20 litros diarios.
Mathew Dobson en 1775 descubrió que el sabor dulce era por la presencia de azúcar en la orina, lo que le permitió desarrollar después métodos de análisis para medir esta presencia.
En 1778, Thomas Cawley realizó la autopsia a un diabético y observó que tenía un páncreas atrófico y múltiples cálculos implantados en el tejido pancreático, esta es la primera referencia fundamentada que relaciona la Diabetes Mellitus y el páncreas.
En el siglo XIX se hacen muchísimas disecciones de animales. En 1867, Langerhans descubre en el páncreas de un mono unos islotes dispersos de células, con una estructura distinta de las células que producen los fermentos digestivos, cuya función es desconocida.
En 1889 Joseph Von Mering y Oscar Minkowsky estirpan totalmente el páncreas de un mono (con la intención de ver los efectos de la ausencia de los jugos pancreáticos en la digestión del animal) y observan como el animal se va hinchando, manifestando sed y frecuente emisión de orina. Investigada esta orina, se dan cuenta de que contiene azúcar, por lo que llegan a la conclusión de que la extirpación del páncreas produce una diabetes de curso grave que termina con el fallecimiento en pocas semanas. A partir de este punto, centran sus investigaciones en una sustancia que producen los islotes de Langerhans, que llamarán Insulina o Isletina, sin obtener resultados.
Quizá el momento más determinante y recordado de la historia de la diabetes se sitúa en el año 1921, cuando Frederick G. Bantin y su ayudante Charles H. Best tuvieron la idea de ligar el conducto excretor pancreático de un mono, provocando la autodigestión de la glándula. Después, exprimiendo lo que quedaba de este páncreas obtuvieron un líquido que, inyectado en una cachorra diabética, conseguía reducir en dos horas una glucemia: habían descubierto la insulina. Esta cachorra es la famosa “Marjorie”, primer animal que después de haberle quitado el páncreas pudo vivir varias semanas con la inyección del extracto de Banting y Best, hasta que tuvo que ser sacrificada al acabarse el extracto.
Estos dos investigadores ganaron el premio Nobel de medicina en 1923 y renunciaron a todos los derechos que les correspondían por su descubrimiento, vendiéndola a la Universidad de Toronto por un precio simbólico “un dólar”.
El primer ensayo en humanos fue realizado poco tiempo después. El 11 de enero de 1922, Leonard Thompson, diabético de 14 años y con sólo 29 kilos de peso, recibió la primera dosis de insulina que provocó una mejora espectacular en su estado general; el paciente murió 13 años después, como causa de una bronconeumonía, observándose en su autopsia avanzadas complicaciones diabéticas.
El uso de la insulina se fue extendiendo, aunque los métodos usados para su extracción eran costosísimos y la cantidad no era suficiente para toda la demanda. En esas fechas muchos diabéticos y algunos médicos consideraron que la insulina sería curativa de manera que, con alguna inyección ocasional y sin seguir dieta alguna sería suficiente para encontrarse bien. Pero pronto se dieron cuenta que la insulina no era la curación sino sólo un sustituto para evitar la muerte de los diabéticos. Los diabéticos empezaron a aprender a inyectarse ellos mismos, las vías eran la subcutánea y la intravenosa, que estaba reservada para los casos de coma.
En España, el doctor Rossend Carrasco (1922), emprende la tarea de la obtención de la insulina a través de la extirpación del páncreas de los cerdos sacrificados en el matadero municipal de Barcelona. De esta forma, consiguen tratar a Francisco Pons, de 20 años, que fue el primer diabético en toda Europa tratado con insulina. Esta primera insulina obtenida de animales generaba peligrosas hipoglucemias y grandes reacciones locales, debido en gran medida a sus impurezas. Hasta 1923 no se extendió en uso de la insulina en Europa.
Surgió la cuestión de internacionalizar el nombre de la hormona del páncreas. Lilly le dio el nombre de Insulin, insulina en español, como se la conoce desde septiembre de 1923, abandonando todo el mundo el primitivo nombre de isletin. Desde estas fechas tanto los métodos de conseguir la insulina como el tratamiento de la diabetes han avanzado y han llegado a unos niveles que seguramente nadie se imaginaba. La vida de la persona con diabetes hoy en día puede ser y de hecho es, perfectamente normal, con una calidad de vida igual a la de las personas sin diabetes, pero esto forma parte de una historia mucho más reciente.
Por otro lado, los trabajos de Augusto Loubatiéres en Montpellier proporcionaron el paso definitivo para que los hipoglucemiantes orales se constituyeran en el otro de los grandes pilares del tratamiento de la diabetes, en este caso del tipo II.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s