QUE ÉS LA DIABETIS ? / QUE ES LA DIABETES ?

diabetes-sugar

QUE ÉS LA DIABETIS

La diabetis és una malaltia crònica ocasionada per la dificultat que te l’organisme per utilitzar el sucre que ingereix amb els aliments. Com a conseqüència el sucre s’acumula i resta en la sang ocasionant la hiperglucèmia (valors alts de glucèmia en sang) que donen lloc al diagnòstic de la diabetis. Aquesta situació es produeix perquè l’organisme fabrica poca o gens d’insulina que és la hormona necessària per afavorir el pas de la glucosa de la sang als teixits (músculs, cervell…).

Classificació de la diabetis:
• Diabetis mellitus 1 (DM1), dita també juvenil, tipus I o insulinodependent. Apareix en persones menors de 30 anys aproximadament. La manca d’insulina acostuma a ser severa, per tant cal administrar la insulina injectada. L’inici o debut és brusc i els símptomes són: set intensa, excés de gana, orina amb molta freqüència, pèrdua de pes, cansament…
• Diabetis mellitus 2 (DM2), dita també de l’adult, tipus II o no insulinodependent. Apareix normalment en persones majors de 40 anys. L’inici és lent i gradual els símptomes són menys aclaridors per realitzar el diagnòstic. La causa va normalment lligada a l’obesitat i l’estil de vida.

En aquests casos la correcció de l’obesitat és la millor mesura terapèutica juntament al tractament amb hipoglucemians orals i també a vegades amb insulina.

Altres tipus de Diabetis:
• Diabetis gestacional apareix en algunes dones en el moment de l’embaràs. Normalment és una diabetis temporal i desapareix després del part. Cal controlar-la de manera molt estricte per evitar danyar el fetus.
• Diabetis LADA
Coneguda com a Diabetis autoinmune latent de l’adult, LADA per les seves sigles en engonals (Latent Autoimmune Diabetis of Adults) o diabetis tipus 1 de lenta progressió, es presenta al voltant dels trenta anys, i per l’edat del pacient al moment del diagnostico, se sol confondre amb diabetis tipus 2. Inicialment pot ser controlada amb dieta i medicament, no obstant això, gradualment es fa necessària la insulina.

A diferència dels diabètics tipus 2, els pacients amb Diabetis LADA no presenten resistència a la insulina, són persones generalment primes i no solen tenir antecedents familiars amb Diabetis tipus 2.
• Diabetis MODY
El seu nom ve de l’anglès Maturity Onset Diabetis of the Young, Diabetis de comportament adult en els joves, es presenta en menors de 25 anys, però a diferència de la Diabetis tipus 1, no són depenents a la insulina, aquest tipus de Diabetis és hereditària i no mostra una deficiència severa d’insulina durant les primeres etapes de la malaltia, i fins i tot és innecessària durant els primers anys de tractament.

• Diabetis insípida

És una afecció poc comuna que involucra set extrema i micció excessiva.

diabetes-sugar

QUE ES LA DIABETES

La diabetes es una enfermedad crónica ocasionada por la dificultad que té el organismo para utilizar el azúcar que ingiere con los alimentos. Como consecuencia el azúcar se acumula y resto en la sangre ocasionando la hiperglucèmia (valores altos de glucemia en sangre) que dan lugar al diagnóstico de la diabetes. Esta situación se produce porque el organismo fabrica poca o nada de insulina que es la hormona necesaria para favorecer el paso de la glucosa de la sangre a los tejidos (músculos, cerebro…).

Clasificación de la diabetes:
• Diabetes mellitus 1 (DM1), dicha también juvenil, tipo Y o insulinodependent. Aparece en personas menores de 30 años aproximadamente. La carencia de insulina acostumbra a ser severa, por lo tanto hay que administrar la insulina inyectada. El inicio o debut es brusco y los síntomas son: siete intensa, exceso de hambre, orina con mucha frecuencia, pérdida de peso, cansancio…
• Diabetes mellitus 2 (DM2), dicha también del adulto, tipo II o no insulinodependent. Aparece normalmente en personas mayores de 40 años. El inicio es lento y gradual los síntomas son menos aclaratorios para realizar el diagnóstico. La causa va normalmente ligada a la obesidad y el estilo de vida.

En estos casos la corrección de la obesidad es la mejor medida terapéutica juntamente al tratamiento con *hipoglucemians orales y también a veces con insulina.

Otros tipos de Diabetes:
Diabetes gestacional aparece en algunas mujeres en el momento del embarazo. Normalmente es una diabetes temporal y desaparece después del parto. Hay que controlarla de manera muy estricto para evitar dañar el feto.

• Diabetes LADA
Conocida como Diabetes autoinmune latente del adulto, LADA por sus siglas en ingles (Latente Autoimmune Diabetes of Adultos) o diabetes tipos 1 de lenta progresión, se presenta alrededor de los treinta años, y por la edad del paciente al momento del diagnostico, se suele confundir con diabetes tipo 2. Inicialmente puede ser controlada con dieta y medicamento, sin embargo, gradualmente se hace necesaria la insulina.
A diferencia de los diabéticos tipos 2, los pacientes con Diabetes LADA no presentan resistencia a la insulina, son personas generalmente delgadas y no suelen tener antecedentes familiares con Diabetes tipos 2.

• Diabetes MODY
Su nombre viene del inglés Maturity Onset Diabetes of the Young, Diabetes de comportamiento adulto en los jóvenes, se presenta en menores de 25 años, pero a diferencia de la Diabetes tipo 1, no son dependientes a la insulina, este tipo de Diabetes es hereditaria y no muestra una deficiencia severa de insulina durante las primeras etapas de la enfermedad, e incluso es innecesaria durante los primeros años de tratamiento.

• Diabetes insípida
Es una afección poco común que involucra siete extrema y micción excesiva.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s