Un làser, l’alternativa a les punxades per als malalts de diabetis / Un láser, la alternativa a los pinchazos para los enfermos de diabetes

diabetisEls malalts de diabetis han de mesurar el nivell de sucre en sang, i per a això han de sotmetre’s a les burxades en els dits que extreuen gotes de sang i permeten mostrar el resultat amb glucómetros portàtils. El procés és sovint incòmode i ha de repetir-se diverses vegades al dia, la qual cosa fa molest i invasiu.

Per solucionar-ho un equip d’investigadors a la Universitat de Leeds ha creat un dispositiu que fa ús d’un làser de baixa potència per mesurar els nivells de glucosa en sang sense que calgui penetrar en la pell. El sistema podria evitar les molèsties, dolors i incomoditats que ofereixen els mètodes actuals, i ja s’està plantejant la seva integració en alguna solució “ponible”.

Gens de punxades

El monitor de glucosa també estalviaria costos a hospitals i institucions mèdiques, i el monitoratge continu que proporciona aquest desenvolupament permetria per exemple evitar potencials implants en els pacients per comprovar aquests nivells: la citada alternativa en forma de dispositiu wearable faria innecessària aquesta opció.

L’empresa Glucosense Diagnostics ha llicenciat la tecnologia, que fa ús d’un cristall de silici amb ions que reaccionen amb una fluorescència de llum infraroja quan un làser de baixa potència els aconsegueix. Aquest senyal fluorescent varia segons la concentració de glucosa en sang, i el dispositiu mesura la quantitat de temps que dura la fluorescència i usa aquesta dada per calcular el nivell de glucosa en el flux sanguini d’una persona sense necessitat d’una agulla. El procés, expliquen a la Universitat de Leeds, porta 30 segons.

Els responsables d’aquest desenvolupament expliquen que esperen desenvolupar dues versions del dispositiu: un en forma de sensor tàctil similar a un ratolí per a l’ordinador, i l’altre serà un dispositiu ponible que permetrà el monitoratge continu d’aquests pacients. Aquesta última opció serà especialment valuosa en joves amb diabetis de tipus 1, expliquen aquests investigadors.

No obstant això, com ens explicaven des de la web Diabetestipo1, hi ha literalment desenes de projectes de mesurament no invasiu que no acaben de sortir al mercat: veurem si el desenvolupament d’aquests investigadors canvia la tendència.

diabetes

Los enfermos de diabetes deben medir el nivel de azúcar en sangre, y para ello deben someterse a los pinchazos en los dedos que extraen gotas de sangre y permiten mostrar el resultado con glucómetros portátiles. El proceso es a menudo incómodo y debe repetirse varias veces al día, lo que hace molesto e invasivo.

Para solucionarlo un equipo de investigadores en la Universidad de Leeds ha creado un dispositivo que hace uso de un láser de baja potencia para medir los niveles de glucosa en sangre sin que haya que penetrar en la piel. El sistema podría evitar las molestias, dolores e incomodidades que ofrecen los métodos actuales, y ya se está planteando su integración en alguna solución “ponible”.

Nada de pinchazos

El monitor de glucosa también ahorraría costes a hospitales e instituciones médicas, y la monitorización continua que proporciona este desarrollo permitiría por ejemplo evitar potenciales implantes en los pacientes para comprobar esos niveles: la citada alternativa en forma de dispositivo wearable haría innecesaria esa opción.

La empresa Glucosense Diagnostics ha licenciado la tecnología, que hace uso de un cristal de silicio con iones que reaccionan con una fluorescencia de luz infrarroja cuando un láser de baja potencia los alcanza. Esa señal fluorescente varía según la concentración de glucosa en sangre, y el dispositivo mide la cantidad de tiempo que dura la fluorescencia y usa ese dato para calcular el nivel de glucosa en el flujo sanguíneo de una persona sin necesidad de una aguja. El proceso, explican en la Universidad de Leeds, lleva 30 segundos.

Los responsables de este desarrollo explican que esperan desarrollar dos versiones del dispositivo: uno en forma de sensor táctil similar a un ratón para el ordenador, y el otro será un dispositivo ponible que permitirá la monitorización continua de estos pacientes. Esa última opción será especialmente valiosa en jóvenes con diabetes de tipo 1, explican estos investigadores.

No obstante, como nos explicaban desde la web Diabetestipo1, hay literalmente decenas de proyectos de medición no invasiva que no acaban de salir al mercado: veremos si el desarrollo de estos investigadores cambia la tendencia.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s