5 CANVIS D’HÀBIT QUE AJUDEN A PREVENIR LA PANCREATITIS / 5 CAMBIOS DE HÁBITO QUE AYUDAN A PREVENIR LA PANCREATITIS

pancreatitis

La pancreatitis és una malaltia que pot comprometre la teva vida i resulta d’una inflamació del pàncrees causada per diversos factors, incloent els càlculs biliars, alguns medicaments i desordres metabòlics. Com sabem, la diabetis és un desordre metabòlic i l’ús d’algunes drogues com els inhibidors DPP-4 poden augmentar el risc de desenvolupar pancreatitis. L’aconsellable és tractar de trobar formes de disminuir la probabilitat de desenvolupar aquesta perillosa afecció, entre aquestes podem esmentar:

  1. Limitar el consum d’alcohol. Els estudis mostren que l’alt consum d’alcohol està directament associat amb un major risc de pancreatitis.
  2. Fer exercici regularment i perdre pes. Ser obès o tenir sobrepès augmenta el chance de tenir càlculs renals la qual cosa, al seu torn, incrementa les possibilitats de desenvolupar pancreatitis.
  3. Si vols perdre pes, fes-ho lentament. Les dietes que fan perdre pes ràpidament, poden tenir efectes seriosos sobre el fetge incrementant els nivells de colesterol, la incidència de càlculs renals i de pancreatitis.
  4. Evita les dietes altes en greix. Aquestes dietes augmenten el nivell de triglicèrids que incrementen el risc de pancreatitis. Consumeix carns magres i productes làctics baixos en greix.
  5. No consumeixis aliments amb olis hidrogenats. Aquests productes contenen radicals lliures que poden produir danys cel·lulars i produir pancreatitis aguda. Limita la ingestió de productes processats ja que aquests tendeixen a contenir un major contingut de greixos hidrogenats.

La bona notícia és que la pancreatitis pot ser previnguda en gairebé un 100 % si es prenen les mesures adequades. Si aquestes prenent algun medicament que pugui augmentar el risc d’aquesta condició, posa en pràctica les mesures assenyalades anteriorment i, tindràs un alt chance de no desenvolupar la malaltia.

pancreatitis

La pancreatitis es una enfermedad que puede comprometer tu vida y resulta de una inflamación del páncreas causada por varios factores, incluyendo los cálculos biliares, algunos medicamentos y desórdenes metabólicos. Como sabemos, la diabetes es un desorden metabólico y el uso de algunas drogas como los inhibidores DPP-4 pueden aumentar el riesgo de desarrollar pancreatitis. Lo aconsejable es tratar de encontrar formas de disminuir la probabilidad de desarrollar esta peligrosa afección, entre estas podemos mencionar:

  1. Limitar el consumo de alcohol. Los estudios muestran que el alto consumo de alcohol está directamente asociado con un mayor riesgo de pancreatitis.
  2. Hacer ejercicio regularmente y perder peso. Ser obeso o tener sobrepeso aumenta el chance de tener cálculos renales lo cual, a su vez, incrementa las posibilidades de desarrollar pancreatitis.
  3. Si quieres perder peso, hazlo lentamente. Las dietas que hacen perder peso rápidamente, pueden tener efectos serios sobre el hígado incrementando los niveles de colesterol, la incidencia de cálculos renales y de pancreatitis.
  4. Evita las dietas altas en grasa. Estas dietas aumentan el nivel de triglicéridos que incrementan el riesgo de pancreatitis. Consume carnes magras y productos lácteos bajos en grasa.
  5. No consumas alimentos con aceites hidrogenados. Esos productos contienen radicales libres que pueden producir daños celulares y producir pancreatitis aguda. Limita la ingestión de productos procesados ya que estos tienden a contener un mayor contenido de grasas hidrogenadas.

La buena noticia es que la pancreatitis puede ser prevenida en casi un 100 % si se toman las medidas adecuadas. Si estas tomando algún medicamento que pueda aumentar el riesgo de esta condición, pon en práctica las medidas señaladas anteriormente y, tendrás un alto chance de no desarrollar la enfermedad.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s